Header_grupp_1920x682
Glas-oppettider-jul2018_header

Alundamålarna

en nyans starkare

Dotterbolag är Alundamålarna

Moderbolag i Kalmar
I Hagblomgruppen ingår 24 bolag, vilket gör koncernen till en av de större i branschen. Totalt har vi cirka 450 årsanställda och omsätter ungefär 400 mkr. Moderbolaget, Hagblomgruppen AB, finns i Kalmar.

 

Lokal kompetens på 30 orter
Dotterbolagen finns på cirka 30 orter i Sverige, med tyngdpunkt i de sydöstra delarna av landet. Varje bolag verkar under eget namn och är starkt förankrade på respektive marknad. Kunskapen om den lokala marknaden är en av Hagblomgruppens absoluta styrkor.

bilar_960x618

Framgångsrika bolag
Hagblomgruppen har anor från 1920-talet och i Kalmar, där koncernen har sina rötter, är Hagbloms ett extra känt namn i branschen. Hagbloms startade som ett traditionellt byggnadsmåleri, men växte snart med industrimålning, färghandel, golv- och glasverksamhet samt fastighetsinnehav. Varje företag som införlivas i koncernen är etablerade på sina orter, har gott renommé och en sund verksamhet.

 

Hantverk och service med hög standard
Vår affärsidé är enkel:
”I Hagblomgruppen ska såväl hantverk och service som bemötande av kunder kännetecknas av stor professionalism. Vi ska alltid vara minst en nyans starkare än våra konkurrenter.”

 

Välkommen till Hagblomgruppen

 

 

 

 

 

 

Alundamålarna säger oskcå välkomna